Kværndrup Børnehave

Bestyrelsen:

Formand:

Lasse Svend Rasmussen

Mail: sselasse@hotmail.com

Næstformand:

Jakob Klit

Mail: klit_danmark@hotmail.com

Sekretær:

Anja Buhl-Westemann

Mail: anja@cued.dk

Bestyrelsesmedlem:

Tine Rotbøll Boelskifte

Mail: tine2xr@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Anika Ammitzbøll

Mail: au.hjort2@live.dk

Personalerepræsentant:

Mejse Liljegreen

1. suppleant:

Anja Buhl-Westemann

Mail: anja@cued.dk

2. suppleant:

Tine Rotbøll Boelskifte

Mail: tine2xr@gmail.com

3. suppleant:

Agneta Alsing Højmark

Mail: agnetahoejmark@hotmail.com