Kværndrup Børnehave

Taksten for 2018 er 2.045,00 kroner

Der er mulighed for at søge om søskende tilskud samt friplads på kommunens hjemmeside.