Kværndrup Børnehave

Alle har brug for ferie - også børn.


Børnehaven har åbent hele sommeren for at gøre det så fleksibelt for familierne som muligt, men alle voksne og børn har brug for 3 ugers ferie.


I god tid inden ferien vil der enten blive uddelt sedler til alle børn, som udfyldes, eller der er et opslag i garderoben, hvor man krydser af, hvornår ens barn kommer.


Disse sedler danner baggrund for afvikling af personalets ferie og afspadsering uden vikardækning og er derfor af økonomisk vigtighed for børnehavens drift.


Sker det alligevel, at barnet ikke kommer en dag, hvor det er meldt til, vil vi gerne vide det om morgenen af hensyn til dagens aktiviteter.