Kværndrup Børnehave

Pædagogik og skoleparathed

I Kværndrup Børnehave vil vi gerne udvikle børnene til at blive selvstændige og initiativrige. Vi vil gerne have at børnene bliver omsorgsfulde og i det hele taget gode til at omgås andre. Vi har en pædagogik vi kalder medbestemmelse, det betyde bl.a. at børnene for det meste selv bestemmer, hvornår de vil være ude eller inde, det giver større ro og mere selvstændige børn.

Det at have medbestemmelse gør at børnene lærer at tage ansvar og initiativer, så de selv kan præge deres hverdag i børnehaven.

Vores pædagogik er valgt ud fra, hvilke kompetencer børn skal have i fremtidens Danmark.


Vi er inspireret af bl.a. Daniel Stern, Dion Sommer og måske mere kendt Jesper Juhl og Margrethe Bruun. De er alle enige om, at børn er kompetente og at man lære og udvikles i samspil med andre.

Skoleparat


Vi er meget stolte over, at kunne sige, at de skoler der modtager vores børn, vender positivt tilbage efterfølgende. Udover at have de aldersmæssige forventelige skolekompetencer, nævnes ofte børnenes sociale modenhed. De er gode kammerater, gode til at samarbejde og gode til at løse konflikter. At fungere godt socialt, hvile i sit eget og andres selskab, er vigtige faktorer når det kommer til at skulle indlære nyt fagligt stof.


Nogle steder vælger man at køre en tidsafgrænset skoletime for de ældste børnehavebørn nogle gange om ugen, men hos Kværndrup Børnehave ligger denne læring indlejret i alt, hvad vi gør, fra børnene starter hos os til de går ud.


At være skoleparat er meget mere end, at kunne bogstaver og kunne skrive sit eget navn. Det er også at kunne overholde en aftale, at spise pænt, sidde på sin plads, lytte til andre end sig selv, vente i kø, tage hensyn, kunne tåle et nej, gå sikkert på gaden, klare sig selv i et omklædningsrum, rydde op efter sig selv, hjælpe hinanden o.s.v.


Disse ting øves dagligt når vi spiser i aldersgrupper i Børnehaven, når vi handler ind i Brugsen, når vi har anti-mobningslæring, når børnene rydder op i de legerum de har brugt, når vi holder trafikdage på vores store parkeringsplads, når vi tager på koloni hvert år, når storegruppen har svømning og skal kunne klare togturen, omklædning, bad og svømning selv. Vi oplever at vores børn er gode til at tage ansvar, både for det de selv gør, men også i forhold til de mindre børn, som måske har brug for hjælp til at få tøj på eller er faldet og er kede af det. Vi gør meget ud af at lære dem at mærke efter i sig selv: Er jeg kold, våd, sulten, vred, træt og hvad kan jeg gøre for at få det rart igen. Kan jeg selv løse problematikken eller skal jeg hente en voksen?


Ugedage, måneder, årstider, klokken, bogstaver og tal er alt sammen områder vi snakker med børnene om løbende når vi spiser og har højtlæsning. Det er vores erfaring, at børnene har rigtigt godt styr på disse ting og kan skrive deres eget navn når de starter i skolen.

Læreplan

Vores læreplan for 2014 kan læses her

Vores læreplan for 2012 kan læses her