Informationer vedr. hverdagen

 

Kværndrup Børnehave har en månedlig takst på 1795kr. Beløbet består af samme takst som Faaborg -Midtfyn Kommune, men med et beløb på 150kr lagt oveni til eftermiddagsmad og udvidet åbningstider . Juli er betalingsfri måned. Herudover yder vi fuldstændig samme tilskud til søskende, som i kommunale børnehaver. Ligeledes med fripladsordning.

 

På Faaborg-Midtfyns hjemmeside skrives følgende:


Søskendetilskud:
Hvis en familie har mere end et barn, der passes i institution eller skolefritidsordning på en folkeskole ydes der søskendetilskud. Der ydes også søskendetilskud til børn i private daginstitutioner.
 
Der betales fuld pris for familiens dyreste plads, der ydes 50% søskendetilskud til de efterfølgende pladser. Tilskuddet tildeles automatisk ved indmeldelse af barnet og skal ikke søges særskilt. 

Økonomisk fripladstilskud i 2014:
Er husstandens samlede aktuelle indkomst under kr.502.199 vil der være mulighed for at søge om økonomisk fripladstilskud. Hvis husstandens indkomst er under kr.161.701 bortfalder betalingen helt.
 
En friplads bevilges fra den første i måneden efter kommunen har modtaget ansøgningen. Ved ny indmeldelser kan du få tilskud fra indmeldelsestidspunktet, såfremt ansøgningen er kommunen i hænde senest en måned efter indmeldelsen.
 
Du kan søge om økonomisk fripladstilskud via Digital Pladsanvisning på kommunens hjemmeside. 
 
Yderligere informationer kan findes på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside. http://www.faaborgmidtfyn.dk/

 

 

 

 

 

 

  »

 

 

Takster