Kværndrup Børnehave

Børn har brug for at være hjemme, hvis de er syge - både for barnets egen skyld og for at minimere smitterisikoen for de andre børn og personalet. Når barnet igen skal i børnehave, skal det være helt rask, symptomfri eller i behandling. Barnet skal være frisk til at kunne deltage i hverdagens aktiviteter.


Da vi ofte har forældre der er tidlig i en graviditet, er det vigtig, at vi får besked om mistanke om rødehunde og lussingesyge.


Ligeledes er det vigtigt, at informere børnehaven om lus, fnat, orm, børnesår mv.


Hvis barnet bliver syg mens det er i børnehave ringer vi til forældrene. Det er derfor vigtigt, at vi altid har aktuelle telefonnumre, hvor I/du træffes. Dette er i særdeleshed vigtig, hvis et barn er kommet til skade og har brug for lægebehandling.


Personalet i Kværndrup Børnehave har førstehjælpskursus. Herudover har børnehaven den service, at børnehavens børn er dækket af en ulykkesforsikring, der dækker ved invaliditet, briller og tandskade. Den skal ses som et supplement til børnenes egne privattegnede ulykkesforsikring (anbefales).