Kværndrup Børnehave

Taksten for 2020 er 2.104,00 kroner

Der er mulighed for at søge om søskende tilskud samt friplads på kommunens hjemmeside.

Deltidsplads til børn over 6 måneder og frem til skolestart er et tilbud til forældre på barsel eller forældreorlov.

Du har ret til deltidspasning i forbindelse med barsel i det pasningstilbud, dit barn er indmeldt i, hvis en eller begge forældre kan dokumentere, at I holder barsel efter reglerne i barselsloven.

Man kan have op til fem uger, hvor barsels- eller forældreorloven er afbrudt uden at Jeres barn mister retten til en deltidsplads.

Hvis du genoptager arbejdet delvis har dit barn fortsat ret til en deltidsplads, så længe en af forældrene afholder barsel svarende til 40% af arbejdstiden dvs. fri to dage om ugen.


Du skal sende/aflevere din ansøgning om deltidsplads til børnehaven sammen med dokumentation senest to måneder før deltidspladsen ønskes.

Ansøgningen skal indeholde datoer for den ønskede periode for deltidspladsen samt dokumentation på at en af forældrene er på barsel i den ansøgte periode. Dokumentation er kopi af vandrejournal med terminsdato eller fødselsattest eller kopi af aftale om indgået barsel med arbejdsgiver eller jobcenter.

Hvis barsel eller orlov stopper før tid, kan man ikke beholde deltidspladsen.


En deltidsplads i Kværndrup Børnehave ligger i tidsrummet 8-14 alle hverdage i ugen.


Taksten for deltidsplads er på 30 timer er 1.642,00 kroner.